Inbjudan till investerarträff i Malmö

I samband med företrädesemissionen i Enrad, bjuder Mangold Fondkommission in till en investerarträff i Malmö. Sista dag för anmälan är idag, måndag 24 juni. Var? Mangolds lokaler, Hamngatan 4, 211 22 Malmö När? Onsdagen den 26 juni 2019, kl. 17:30 - 19.30 Anmälan: Senast den…

Fortsätt läsa

Kommuniké extra bolagsstämma

Stockholm 2019-06-24 Idag 2019-06-24 höll New Equity Venture International AB extra bolagsstämma. Följande materiella beslut fattades.En enhällig stämma röstade emot styrelsens förslag enligt dagordningens punkt 7 till förvärv av aktier i Tourn International AB (publ) och M.O.B.A. Network AB (publ). Därmed föll även förslag om…

Fortsätt läsa

FundedByMe AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 26 juli 2019

Aktieägarna i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ), org. nr. 556871-1823, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma på Bolagets kontor, adress Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm, fredagen den 26 juli 2019 kl. 08:00. Inregistrering till stämman börjar kl. 07:30. Anmälan Aktieägare som önskar delta i…

Fortsätt läsa