Kallelse till årsstämma i Veteranpoolen AB

Veteranpoolen AB håller årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Hantverksgatan 30 i Kungsbacka.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i stämman ska dels             vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen…

Fortsätt läsa

Öppningsdag för Bodyflight Göteborg

Som tidigare kommunicerats var leveransen av tunnelglaset försenat och därmed så även installationen av flygkammaren. Byggnationen är på sluttampen men vi har nu konstaterat att öppningsdagen behöver skjutas fram till 27 maj 2019.På grund av förseningen av tunnelglaset har vi tappat värdefulla veckor i färdigställandet.…

Fortsätt läsa

Årsredovisning 2018

Future Gaming Group International AB publicerar årsredovisning för 2018 inför årsstämma som hålls den 9 maj 2019.Årsredovisningen samt revisionsberättelse finns i bifogad PDF.För ytterligare information: Alexander Pettersson, VD alexander@futuregaminggroup.com https://futuregaminggroup.comFuture Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i…

Fortsätt läsa

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Binero Group AB (publ)

Rättelsen avser felaktig hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR)Anmälan  Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska: -          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019, samt -          dels senast samma dag, torsdagen den 16 maj 2019, ha anmält sitt…

Fortsätt läsa