SensoDetect offentliggör tidsplan för företrädesemission

SensoDetect AB (publ), org. nr 556682-7464 ("SensoDetect" eller "Bolaget"), beslutade på årsstämman torsdagen den 15 augusti 2019 att genomföra en företrädesemission av units. Varje unit innehåller två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2019/2020 ("Teckningsoptioner"). Emissionen innefattar som högst 11 945 398 units, innehållande 23 890 796…

Fortsätt läsa

NextCell Pharma lämnar in ytterligare en patentansökan

NextCell Pharma AB ("NextCell") tillkännager idag att de har lämnat in en ny patentansökan till svenska Patent- och registreringsverket. Patentet relaterar till bolagets proprietära selektionsalgoritm, nu med utökade och skräddasydda analyser för sjukdomar och tillstånd som drabbar centrala nervsystemet.Ansökan lämnades in till svenska patent- och…

Fortsätt läsa