Fastators största innehav Offentliga Hus emitterar gröna obligationer om 500 Mkr och offentliggör utfall av frivilligt återköpserbjudande

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har offentliggjort att man framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 Mkr under ett ramverk om 750 Mkr. De seniora icke-säkerställda gröna obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 440 baspunkter med slutligt förfallodatum i…

Fortsätt läsa

Minesto News Update 26 september 2019

· Minesto och SEV marknadsför projekt på Färöarna mot internationella energiaktörer · Företagspresentation på Pareto Securities investerarkonferens med focus cleantech · Minesto talare på branschkonferensen Ocean Energy Europe 2019 · Minesto stärker taiwanesiska relationer vid 35:e Taiwan-Sweden Joint Business Council MeetingMinesto och SEV marknadsför projekt…

Fortsätt läsa

Smart Energy tecknar större kundavtal

Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") har tecknat ett nytt kundavtal med en uppskattad årlig omsättning på ca 110-120 Mkr vilket kommer väsentligt att öka koncernens totala omsättning och resultat under de kommande 12 månaderna. Det är givetvis väldigt glädjande att vi har både…

Fortsätt läsa