Inbjudan – presentation av Eworksdelårsrapport, januari-mars 2019

Ework Group AB (publ) bjuder härmed in investerare, analytiker och media till en presentation av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2019 i bolagets lokaler.Tid: Torsdagen den 25 april klockan 13.15-14.00 Vi bjuder på fika. Plats: Eworks lokaler, Mäster Samuelsgatan 60. Anmälan: Telefon, 08-50 60 55 06 eller e-post,…

Fortsätt läsa

3'e parts utvärdering påvisar stora fördelar med ConverLight®.

Den främsta konkurrenten till ConverLight teknologin är inte som man kan tro andra elektrokroma lösningar utan klassiska mekaniska solskydd. Bengt Dahlgren's utvärdering visar på CoverLights konkurrensfördelar.Konsultföretaget Bengt Dahlgren har genomfört simuleringar där man jämför ConverLight med invändiga och utvändiga mekaniska solskyddslösningar utifrån aspekter som funktion,…

Fortsätt läsa

3rd party evaluation shows the advantages of ConverLight®.

The prime competitor to ConverLight is not foremost other electrochromic glass but rather classical mechanical solutions. The Bengt Dahlgren report shows the competitive advantages ConverLight.The consultant company Bengt Dahlgren has through simulations compared ConverLight with internal and external sun protection solutions. Aspects like function, installation,…

Fortsätt läsa