Delårsrapport januari – juni 2019

April - juni 2019 · Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till MSEK 3 751 (3 503). · Den organiska tillväxten var -1% (-2). · Rörelseresultatet uppgick till MSEK 391 (387), motsvarande en rörelsemarginal om 10,4% (11,0). · Valutakurseffekter hade en neutral påverkan på rörelseresultatet. ·…

Fortsätt läsa

Kvartalsrapport april – juni 2019

Stockholm, Sverige, Juli 19, 2019 (NYSE: ALV and SSE: ALIV.Sdb)Kvartal 2 2019: Navigerar genom svåra marknadsförhållanden  Finansiell sammanfattning kv 2  $2 155m försäljning 1,5% organisk försäljningstillväxt* 7,9% rörelsemarginal 8,5% justerad rörelsemarginal* $1,25 vinst/aktie- 43% nedgång $1,38 justerad vinst/aktie- 38% nedgång Utsikter helåret 2019 1% till…

Fortsätt läsa

Financial Report April – June 2019

Q2 2019: Navigating through challenging conditions    Financial highlights Q2 2019  $2,155m consolidated sales 1.5% organic sales growth* 7.9% operating margin 8.5% adj. operating margin* $1.25 EPS - a decline of 43% $1.38 adj. EPS* - a decline of 38% Full Year 2019 indications 1%…

Fortsätt läsa

Kvartalsrapport april-juni 2019

Hög förvärvstakt och fortsatt god marknad · Nettoomsättningen ökade med 6 % och uppgick till 5 087 (4 790) MSEK · Organiska tillväxten uppgick till -1 (4) % · Orderstocken var 25 % högre och uppgick till 13 905 (11 139) MSEK · EBITA minskade…

Fortsätt läsa