Dignitana AB Bokslutskommuniké 2019

Expansiv tillväxt - Efterfrågan driver expansion i USA och globalt Väsentliga finansiella händelser · Q4: Intäkterna för koncernen uppgick till 10 062 KSEK, eller 1 066 USD, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med samma period 2018. · Helår: Intäkterna för koncernen för…

Fortsätt läsa

Analyst Group: Ytterligare ett starkt avtal för Tangiamo

Tangiamo meddelade idag den 25 februari 2020 att de har ingått ett exklusivt distributionsavtal för Ryssland samt ett antal mindre marknader.  "Avtalet omfattar minst 4 MSEK i försäljning under en första tolvmånadersperiod, vilket således kvalar in som ytterligare ett starkt avtal på kort tid för…

Fortsätt läsa

Dignitana AB Year End Report 2019

Aggressive growth - Demand drives expansion in U.S. and global markets Financial highlights · Q4: Group revenue amounted to 10,062 TSEK, 1,066 KUSD, an increase of 15 percent over the same period 2018. · Full year: Group revenue for 2019 was 42,546 TSEK, 4,501 KUSD, an increase…

Fortsätt läsa