Kommunike Game Chest Group AB (publ)

Kommunike Game Chest Group AB (publ) Stockholm 2019-09-20 Game Chest Group AB har idag haft extra bolagsstämma där beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och styrelseledamöter godkändes av stämman enligt förslag. Beslutet fattades enhälligt.   Stämman beslutade och godkände framlagt förslag om ett incitamentsprogram utgörandes av…

Fortsätt läsa