Kommuniké från Årsstämman i SelectImmune Pharma AB

Igår, den 20 november 2019, hölls årsstämma i SelectImmune Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition Stämman beslutade att fastställa resultaträkning samt balansräkning enligt den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera…

Fortsätt läsa

Delårsrapport, januari – september 2019

Comintelli AB Delårsrapport Q3 2019 21 november (https://mb.cision.com/Public/17602/2969468/9f04b03add2ae222.pdf)  (https://mb.cision.com/Public/17602/2889213/8ee1adada19f6b9e.pdf)Finansiell sammanfattning  +-----------------------+-----++------+---+------++------+--+++++--+ |Sammandrag av |Juli - September |Januari-September|Helår | |koncernens finansiella | | | | |utveckling | | | | +-----------------------+-----++------+---+------++------+--+++++--+ | |2019 || 2018 | | 2019 || 2018 | | 2018 | +-----------------------+-----++------+---+------++------+--+++++--+ |Rörelsens intäkter, tkr|6…

Fortsätt läsa