Halvårsrapport 2019

Finansiell översikt  KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT HALVÅR 2019 Totala intäkter uppgick till 3 119 TSEK (2 300) Rörelseresultatet uppgick till -835 TSEK (-763) Periodens resultat uppgick till -835 TSEK(-755) Resultat per aktie uppgick till -0,05 KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 2 2019 Totala intäkter uppgick till 1264 TSEK (882) Rörelseresultatet uppgick…

Fortsätt läsa

Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-06-30

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2019 · Ingen omsättning har skett under perioden · Resultatet efter skatt uppgick till -2 227 (-1 945) KSEK · Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 (-0,28) SEK · Kassabehållningen vid periodens utgång uppgick…

Fortsätt läsa

PolarCool AB (publ): tillkommande data från pilotstudien med SHL och HockeyAllsvenskan visar på ytterligare förbättrade resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap® System

PolarCool har i samarbete med Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan bedrivit en studie under de tre senaste säsongerna, varvid PolarCap® System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden. Totalt har 12 lag medverkat i studien; interventionsgruppen har använt PolarCap® System och kontrollgruppen har utgjorts…

Fortsätt läsa