Mantex tar upp brygglån från tre av bolagets ägare

Tre av Mantex större ägare har idag kommit överens med bolaget om att ställa upp med bryggfinansiering i form av ett lån för att täcka bolagets kostnader fram till dess att den nyligen kommunicerade avsiktsförklaringen med industriföretaget Andritz färdigförhandlats. Enligt vad som också tidigare kommunicerats…

Fortsätt läsa

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet.

I delårsrapporten som publicerats den 17 oktober anges bolagets ARR felaktigt till samma belopp som föregående kvartal. Detta är ett tryckfel vilket beklagas.  Korrekt siffra för kvartalet är ett ARR på 5,14 mkr vilket ger en tillväxt på 43% mot samma kvartal föregående år. Fredrik Hyltsten…

Fortsätt läsa

Valberedning 2020

I enlighet med beslut vid John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) årsstämma 2019 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämma 2020, utsedd av de största ägarna i bolaget.Valberedningen består av: · Jan-Erik Lindstedt, utsedd av AB Borudan Ett (valberedningens ordförande) · Johan Ljungberg, utsedd av…

Fortsätt läsa

Facebooksidor kan nu kopplas till Sonetel

Sonetel, som är listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, tillgängliggjorde idag sin integration med Facebook.Sonetel lanserade nyligen sin framtidssatsning; en gratis lösning för kundtjänst i småföretag globalt - med stöd av artificiell intelligens. Lösningen hjälper småföretag öka försäljningen genom ökad tillgänglighet och spar…

Fortsätt läsa

Nomination Committee 2020

Pursuant to the decision taken at the 2019 John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) Annual General Meeting, the Chairman of the Board has convened, ahead of the 2020 Annual General Meeting, the Nomination Committee appointed by the majority shareholders in the company.The Nomination Committee consists of:…

Fortsätt läsa