Essity to become founding partner of AI Innovation of Sweden

Hygiene and health company Essity is a founding partner of AI Innovation of Sweden, a center for research into artificial intelligence (AI) and innovation that opens today in Gothenburg. Partnering with academia, the public sector and industry, AI Innovation of Sweden's mission is to bring…

Fortsätt läsa

First day of trading of TO2 is February 14, 2019

Clarification; the first day of trading with TO2 is 14 February, 2019.Notification of subscription of shares on the basis of warrants may take place during the following dates: 2019 18 February - 1 March 2019 20 May 2019 - 31 May 2019 19 August -…

Fortsätt läsa

Första handelsdag med TO2 är den 14 februari 2019

Klargörande: Första handelsdag med TO2 är den 14 februari 2019Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under nedanstående perioder: 2019 18 februari - 1 mars 2019 20 maj 2019 - 31 maj 2019 19 augusti - 30 augusti 2019 18 november…

Fortsätt läsa

AGES Bokslutskommuniké 2018

Helåret · Nettoomsättningen var 1099 MSEK (1012) · Rörelseresultat 57 MSEK (40) · Resultat före skatt uppgick till 49 MSEK (36) · Resultat efter skatt uppgick till 37 MSEK (26) · Resultat per aktie var 5,30 SEK (3,80) Fjärde kvartalet · Nettoomsättningen var 277 MSEK…

Fortsätt läsa