Josabs erhåller en initialorder i Sichuan efter nyligen avslutade tester

Josab har erhållit en initialorder från Chengdu Xinshende Technology Co. Ltd, som under sommaren har testat och utvärderat Josabs AqualiteTM teknologi med goda resultat, vilket meddelades marknaden 2019-07-29, företrädesvis avseende järn- och manganhaltigt vatten.Ordern avser 3 containerbaserade S100-maskiner, som har en kapacitet om minst 100m2per…

Fortsätt läsa

Sista dag för handel med BTA

Compare-IT Nordic AB ("Compare-IT") genomförde nyligen en företrädesemission av aktier som avslutades den 18 juli 2019. Även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier i emissionen. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent och totalt har 8 687 754 aktier nyemitterats. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad…

Fortsätt läsa

Bambuser AB (publ) publishes H1 2019

Bambuser's interim report for 2019 has now been published. The report can be found at www.bambuser.com/ir.STRENGTHENED MANAGEMENT TEAM AND FOCUS ON NEW RETAIL LIVE VIDEO January - June 2019 · Net sales amounted to 1,643 KSEK (2,317)  · Total income amounted to 1,762 KSEK (2,746) …

Fortsätt läsa

Bambuser AB (publ) publicerar H1 2019

Bambuser delårsrapport för 2019 har nu publicerats. Rapporten finns på www.bambuser.com/ir.STÄRKT LEDNINGSGRUPP OCH FOKUS PÅ LIVE-VIDEO FÖR NEW RETAIL Januari - juni 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 1 643 KSEK (2 317) · Totala intäkter uppgick till 1 762 KSEK (2 746) · Rörelseresultatet uppgick…

Fortsätt läsa