Serneke signs major agreement with Magnolia Bostad

Serneke has signed a turnkey contract with Magnolia Bostad for the construction of apartments in the Stora Råbylund neighborhood in Lund, southern Sweden. The contract is valued at approximately SEK 840 million.The 783 apartments will be constructed commencing in the autumn of 2020, on a…

Fortsätt läsa

CLS genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 50 MSEK samt en riktad emission om 5 MSEK för att finansiera ökad marknadsexpansion

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. Styrelsen i Clinical…

Fortsätt läsa

Förfarande för avyttring av SBB:s aktier i Amasten inleds

I enlighet med vad som kommunicerades genom pressmeddelande den 17 december 2019, har Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB eller "Bolaget") uppdragit åt ABG Sundal Collier att sälja SBB:s aktier i Amasten Fastighets AB (publ) ("Amasten") genom ett så kallat "accelerated book building"-förfarande. Förfarandet inleds…

Fortsätt läsa

B3 hjälper Skogsstyrelsen att kartlägga skador på skogen genom AI

Skogsstyrelsen medverkar som första organisation i Sverige i Microsofts program "AI for Earth" för att identifiera skadade lärkträd med hjälp av artificiell intelligens. B3 hjälper Skogsstyrelsen att realisera projektet genom att skapa en modell som snabbt kan läsa av drönarbilder och detektera skadade träd.- Det…

Fortsätt läsa

MAG Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018/2019

MAG Interactive AB (publ) har idag publicerat årsredovisningen för 2018/2019 på bolagets hemsida.Stockholm, Sverige - 18 december 2019 - MAG Interactive AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.maginteractive.com (http://www.maginteractive.se). En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga…

Fortsätt läsa