Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 17 maj 2019

Vid Paradox Interactive AB (publ)s årsstämma den 17 maj 2019 beslutades följandeFastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Årsstämman fastställde utdelningen i enlighet med styrelsens förslag till SEK 1,00 per aktie. Avstämningsdag är den 21 maj 2019. Utbetalning…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämman 2019

PRESSMEDDELANDE Lund 2019-05-17 IDEON, Lund: Vid årsstämman i European Institute of Science (EURIS) den 17 maj 2019 fattades följande beslut: · Resultat och balansräkning för bolagets verksamhetsår 2018 fastställdes samt beslutades att i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till förfogande stående medel behandlas så…

Fortsätt läsa

Gränges acquires utilities infrastructure in Finspång

Gränges has today agreed to acquire all the utilities infrastructure from Jernbro on its industrial premises in Finspång to ensure a safe, reliable and long-term energy and utilities supply. The acquisition, which amounts to SEK 93 million, will have a cash flow effect in the…

Fortsätt läsa