Offentliggörande av memorandum inför företrädesemissionen i Zenergy AB (publ) samt inbjudan till investerarträffar

Idag den 17 maj 2019 offentliggör Zenergy AB (publ) memorandum inför kommande företrädesemission.Informationsmemorandumet (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via Zenergys (www.zenergy.se), Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) och Göteborg Corporate Finance (www.gcf.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel för teckning utan företräde kommer finnas att tillgå…

Fortsätt läsa

Notice to annual general meeting in Azelio AB (publ)

The shareholders in Azelio AB (publ), reg.no. 556714-7607, with its registered office in Gothenburg, are hereby summoned to an annual general meeting to be held on 18 June 2019 at 11.00 at the World Trade Center, conference room Milano, 4thfloor, staircase D, Klarabergsviadukten 70, 111 64…

Fortsätt läsa

Månadsrapport april 2019

Koncernen Sjöstrand Coffee Int AB hade under april månad 2019 en omsättning på ca 317 000 SEK. Koncernens resultat uppgick under april månad 2019 till minus ca 138 000SEK. Bolaget började med månadsrapportering oktober 2018 vilket gör att det saknas jämförelsetal med motsvarande period föregående år. …

Fortsätt läsa

Spiffbets Take5 går live med Betsson i Spanien

· Take5 lanseras och går live med Betsson i Spanien (https://www.betsson.es)Betssons spanska spelsajt (https://www.betsson.es) är live med Spiffbets Take5Live (Betsson5). Betsson är ett svenskt företag som erbjuder ett antal online-spelprodukter, såsom casino, poker, bingo, sportspel och skraplotter genom mer än 20 spelvarumärken inklusive Betsson, Betsafe och…

Fortsätt läsa

Kallelse till årsstämma i Flowscape Technology AB (publ)

Aktieägarna i Flowscape Technology AB (publ), org. nr 556725-4866 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2019 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Arne Beurlings Torg 9A i Kista.Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden…

Fortsätt läsa