Delårsrapport januari – juni 2017

Resultat i korthet för perioden januari - juni 2017 · Hyresintäkterna ökade med 52 procent och uppgick till 116,6 Mkr (76,6). · Driftsöverskottet uppgick till 73,6 Mkr (47,3) och överskottsgraden till 63 procent (62). · Förvaltningsresultatet uppgick till 60,9 Mkr (57,5). · Periodens resultat uppgick…

Fortsätt läsa

Interim report January 1 – June 30, 2017

RaySearch Laboratories AB (publ) "In the first half of the year, net sales rose 25 percent to SEK 268 M (214). However, the operating margin declined to 22 percent (28) as a result of currency effects and increased selling expenses due to the expansion of…

Fortsätt läsa

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

RaySearch Laboratories AB (publ) "Under första halvåret steg nettoomsättningen med 25 procent till 268 (214) MSEK. Rörelsemarginalen minskade dock till 22 (28) procent pga valutaeffekter och ökade försäljningskostnader till följd av expansion av vår globala sälj- och serviceorganisation. University of Wisconsin-Madison har blivit samarbetspartner avseende…

Fortsätt läsa

Penser Access: Acando – Lyft blicken mot andra halvåret

Acando redovisar en omsättning på SEKm 613, vilket var i linje med vår förväntan på kvartalet. YoY så ökade omsättningen med 6%. EBIT-resultatet kom in betydligt sämre än väntat och landade på SEKm 55 mot förväntade 63. Tittar man däremot på aggregerad nivå för första…

Fortsätt läsa

OPERA SOFTWARE ANNOUNCES SECOND QUARTER RESULTS

Oslo, Norway - August 24, 2017 - Opera Software (OSEBX: OPERA) today reported financial results for the second quarter, which ended June 30, 2017. Please find the second quarter report (2Q17.pdf) and second quarter presentation (2Q17_presentation.pdf) attached. Webcast: http://www.operasoftware.com/company/investors/webcasts/q22017 Petter Lade, CFO Phone: +47 91143878 E-mail: petterl@opera.com…

Fortsätt läsa