Bokslutskommuniké

HELÅRET SAMT FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG      · Omsättningen uppgick ackumulerat till 0 MSEK. · Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till -4,24 MSEK (-0,94 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,38 MSEK (-0,39 MSEK) under det fjärde kvartalet. · Resultat efter finansiella poster uppgick…

Fortsätt läsa

Polygiene AB (publ.) bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2016

En stark avslutning på året visar att vår tillväxtresa fortsätter med full kraft.Finansiell utveckling i korthet Nyckeltal okt-dec 2016  okt-dec 2015  Helår 2016 Helår 2015 Nettoomsättning, 20,2 15,0 61,6 51,5 Mkr Rörelseresultat 0,6 1,2 -3,4 5,6 EBIT, Mkr Resultat efter 0,9 4,8 -3,2 9,2 skatt,…

Fortsätt läsa

Number of shares and votes in Diös

As previously announced, Diös Fastigheter AB (publ) completed a rights issue of 59,783,304 shares. The total number of shares and votes in Diös has therefore increased during February 2017.As of February 28, 2017, the total numbers of shares in Diös amount to 134,512,438, which represents…

Fortsätt läsa