THQ Nordic AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2016

THQ NORDIC FORTSÄTTER LEVERERA STARK TILLVÄXT Vi fortsätter att leverera stark försäljningstillväxt och lönsamhet genom vår affärsmodell baserad på en bred portfölj av spel. Främsta förklaringen till det starka kvartalet är framgångsrika kampanjer, främst via digitala kanaler som Steam, PlayStation Network och Xbox Live. THQ…

Fortsätt läsa

THQ Nordic AB (publ) publishes Year-End Report 2016

THQ NORDIC CONTINUES TO DELIVER STRONG GROWTH We are continuing to deliver strong sales and profitability growth by executing on our core business model, which explores our well-diversified portfolio of franchises. The main driver in the quarter was continued successful promotions of our broad catalogue…

Fortsätt läsa

Hansa Medical Year-End Report 2016

Year-End Report 2016 - Business highlights October-December in brief ›› Swedish Phase II study successfully completed with lead candidate IdeS in sensitized kidney transplantation patients ›› Application for EU Orphan Drug Designation for IdeS received positive opinion from EMA and the designation was formally granted…

Fortsätt läsa

Feelgood Svenska AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

+---------------------------+------+-------------+-------------+-------------+ |MKR  |Okt |Okt-dec 2015 |Jan-dec 2016 |Jan-dec 2015 | | |-dec | | | | | |2016  | | | | +---------------------------+------+-------------+-------------+-------------+ |Nettoomsättning  |177,1 |165,3  |627,0  |571,0 | +---------------------------+------+-------------+-------------+-------------+ |Resultat före avskrivningar|16,1 |8,0  |31,8  |2,7  | |(EBITDA)  | | | | | +---------------------------+------+-------------+-------------+-------------+ |Rörelseresultat (EBIT)  |14,4 |5,6 |24,7 …

Fortsätt läsa

Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 mars 2017 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall: · vara…

Fortsätt läsa