Bokslutsrapport 2016

1 JANUARI - 31 DECEMBER  2016 (jämfört med samma period föregående år) ·  Nettoomsättningen uppgick till 117 314 (115 316) MSEK ·  Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent   ·  Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 11 279…

Fortsätt läsa

Year-end Report 2016

JANUARY 1 - DECEMBER 31, 2016 (compared with same period a year ago) ·  Net sales totaled SEK 117,314m (115,316) ·  Organic sales, which exclude exchange rate effects, acquisitions and divestments, increased by 2%  ·  Operating profit rose 3% to SEK 11,279m (10,947)  ·  Adjusted…

Fortsätt läsa

Trention offentliggör bolagsbeskrivning med anledning av förändrad verksamhet. Nasdaq Stockholm tar bort observationsnoteringen för bolagets aktier

Den 31 maj 2016 offentliggjorde Trention AB ("Trention" eller "Bolaget") ett pressmeddelande med information om att Bolaget ingått avtal om att avyttra samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag Saxlund International Holding AB till Pilum AB ("Pilum"), listat på Nasdaq First North. Efter transaktionen uppgick Trentions…

Fortsätt läsa

Lagercrantz delårsrapport 2016/17 Q3

Tredje kvartalet (1 oktober - 31 december 2016) · Nettoomsättningen ökade med 4 % och uppgick till 798 MSEK (768). · Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 17% till 104 MSEK (89), vilket innebar en rörelsemarginal om 13,0% (11,6). · Kassaflödet från den löpande verksamheten för den…

Fortsätt läsa

Lagercrantz Interim Report 2016/17 Q3

Third quarter (1 October - 31 December 2016) · Net revenue increased by 4 percent to MSEK 798 (768). · Operating profit (EBITA) increased by 17 percent to MSEK 104 (89), equivalent to an operating margin of 13.0 percent (11.6). · Cash flow from operating…

Fortsätt läsa