Real Heart avslutar framgångsrikt fas 1 av prekliniska djuroperationer

Den 3 maj genomförde vi en ny djuroperation med hjärtpumpen modell 11. Denna operation var framgångsrik och pumpen fungerade utomordentligt väl både mekaniskt och medicinskt. Försöket visade att hjärtpumpen kunde upprätthålla en normal hjärtfunktion på en stabil nivå under en längre tid på sovande djur.  Som…

Fortsätt läsa

Cline Scientific erhåller godkänt patent i Japan

Cline Scientific har erhållit patentgodkännande i Japan avseende bolagets teknologi för framställning av så kallade Nanogradientytor, som används till forskning och tillverkning av stamceller samt cancerdiagnostik. Patentet gäller till och med år 2031Den 14 mars 2017 meddelade Cline Scientific att bolaget erhållit besked om kommande…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämma i Aerowash AB

Den 5 maj 2017 hölls årsstämma i bolaget. Nedan följer en sammanfattning av fattade beslut på årsstämman. Resultatdisposition (punkt 9) Årsstämman beslutade att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Ansvarsfrihet (punkt 10) Beslutades om ansvarsfrihet för…

Fortsätt läsa

Zenergy avser genomföra en företrädesemisson om 47,1 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribu­eras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, JAPAN eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än…

Fortsätt läsa