Bulten completes the acquisition of PSM International

Bulten today announces that the acquisition of PSM International Holdings Limited ("PSM") has been completed. Closing of the transaction follows the announcement on December 20, 2019, that Bulten has signed an agreement to acquire PSM at a purchase price amounting to USD 24.5 million (SEK…

Fortsätt läsa

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI – DECEMBER 2019, DELÅRSRAPPORT Q4

Oktober - december 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 14,7 MSEK (21,4) · Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -5,8 MSEK (-0,3) · Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (-1,5) · Resultat efter skatt blev -7,1 MSEK (-1,9) · Resultat per aktie blev -0,01 SEK (-0,01)   …

Fortsätt läsa

Idogen offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.                                                                                                                    Idogen offentliggör prospekt med anledning…

Fortsätt läsa

Idogen publishes prospectus in connection with the forthcoming rights issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE.                                                                                                                    Idogen publishes prospectus in connection…

Fortsätt läsa

Nytt antal röster i Beijer Alma AB

  Antalet röster i Beijer Alma AB har under februari månad förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 5 000 A-aktier till 5 000 B-aktier. Omvandlingen har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid…

Fortsätt läsa