Delårsrapport januari-september 2019

Allgons lönsamma tillväxt fortsätter - startar dotterbolag i tre länder · Fortsatt god försäljning med bibehållen stark lönsamhet. Allgonkoncernens EBITDA på rullande tolv månader uppgår till 91 MSEK med en nettoomsättning på 560 MSEK. · Fortsatt global expansion inom industriell radiostyrning med etablering i Brasilien, Ryssland…

Fortsätt läsa

Episurf Medical updates about upcoming investor presentations

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) announces that the company will participate in the following investor conferences during November and December: November 14, Vator Global Healthcare Days Wien November 19, Redeye Life Science Day, Stockholm November 27, Vator Unicorn Summit, Stockholm December 4, Vator Global Healthcare…

Fortsätt läsa

Episurf Medical uppdaterar om kommande investerarpresentationer

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar att bolaget under november och december 2019 kommer deltaga vid följande investerarkonferenser: 14 november Vator Global Healthcare Days Wien 19 november Redeye Life Science Day, Stockholm 27 november Vator Unicorn Summit, Stockholm 4 december Vator Global Healthcare Days Tel…

Fortsätt läsa