Kallelse till extra bolagsstämma i Sleepo AB den 22 februari 2019

Aktieägarna i Sleepo AB, org.nr 556857-0146 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 februari 2019 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på adress Markvardsgatan 9 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL…

Fortsätt läsa

Securitas accelerates the transformation of the Group

The Board of Directors has approved two transformation programs with approximately MSEK -650 as future items affecting comparability and future capital expenditure of approximately MSEK 550 to be recognized 2019-2020. With the first program, IT costs in the Group are expected to be reduced by…

Fortsätt läsa

Securitas accelererar omvandlingen i koncernen

Styrelsen i Securitas AB har beslutat om två betydande program omfattande cirka -650 MSEK som framtida jämförelsestörande poster samt framtida investeringar på cirka 550 MSEK under 2019-2020. Det första programmet förväntas minska koncernens IT-kostnader med 300 MSEK vid färdigställandet 2022. Det andra programmet förväntas supportera…

Fortsätt läsa

Analysguiden: Bra fart på exporten

Lammhults rörelseresultat för Q4 2018 påverkades kraftigt av avyttringen av Ire och Voice, men detta var extraordinärt. Public Interiors fortsätter att gå bättre än Office & Home Interiors. Positivt var annars ett mycket starkt kassaflöde som ger en lägre nettoskuld. Vårt nya DCF-värde (bas) hamnar…

Fortsätt läsa