AIK Fotboll AB ändrar publiceringsdag för årsredovisningen och bokslutskommunikén 2019

AIK Fotboll AB ändrar publiceringsdag för årsredovisningen och boksluts-kommunikén 2019 till tisdagen den 18 februari 2020.För mer information, kontakta: Håkan Strandlund, tillförordnad VD AIK Fotboll Mobil: 070 - 431 12 61 E-post: hakan.strandlund@aikfotboll.se Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020,…

Fortsätt läsa