Indragning av återköpta egna aktier

Det totala innehavet av egna aktier per den 1 januari 2019 var 1 210 516 och aktier som överlåtits under 2017-2018 till en personalaktietrust var 188,020. Inklusive dessa aktier uppgick bolagets innehav av egna aktier till 1 398 536 och det totala antalet registrerade aktier var 40 031 100. Den 4…

Fortsätt läsa

Retirement of repurchased own shares

The total number of holdings of own shares at 1 January 2019 was 1,210,516 and shares transferred in 2017-2018 to an Employee Share Ownership Trust ("ESOT") was 188,020. Including these shares the company's holdings was 1,398,536 and the total number of shares in issue was…

Fortsätt läsa

Information om pågående inlösenperiod för TO3.

Under 11-25 april 2019 kan innehavare av Brighter TO3 lösa in sina optioner mot aktier. En (1) TO3 kan under perioden växlas till en (1) aktie, till ett pris av 4 SEK. Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos en bank eller annat…

Fortsätt läsa

Rättelse: Ytterligare information om den riktade nyemissionen.

I pressmeddelandet som publicerades den 16 april 2019 meddelade bolaget att det nya antalet aktier som emitterades i den riktade nyemissionen var 1 217 556, vilket är felaktigt. Det korrekta antalet aktier som emitterades är 1 252 617. Totalt uppgår antalet aktier efter transaktionen till 79 235 625.…

Fortsätt läsa

Rättelse – Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

I gårdagens pressmeddelande angående beslut från årsstämma angavs felaktigt att informationen var sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen. I övrigt är inga ändringar gjorda. Vid årsstämman i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg.…

Fortsätt läsa