Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 20 maj 2019, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 20 maj 2019, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 20 maj 2019, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret…

Fortsätt läsa

Oncopeptides to Apply for Accelerated Approval in the US

Stockholm - May 20, 2019 - Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) announced today that, after discussions with the FDA, the company has initiated the preparation for submitting a New Drug Application (NDA) for accelerated approval of melflufen for the treatment of patients with triple-class refractory…

Fortsätt läsa

Välkommen till Swedbanks extra bolagsstämma den 19 juni 2019

Aktieägarna i Swedbank AB (publ) kallas till extra bolagsstämma på Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, onsdagen den 19 juni 2019 kl. 10.30.Aktieägare är välkomna från kl. 09.30. Som en service till icke svensktalande aktieägare kommer stämman att simultantolkas till engelska. Anmälan mm Aktieägare som vill…

Fortsätt läsa