Kallelse till årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian ChemoTech AB (publ) ("Bolaget") kallas till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 15.00 på Moll Wendén Advokatbyrå AB:s kontor, Stortorget 8, 211 34 Malmö.Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels                  vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i…

Fortsätt läsa

Rättelse av tidpunkt för offentliggörande av pressmeddelande. Scandinavian ChemoTech går vidare till andra delen av "Horizon 2020" och får bidrag på 50 000 EUR

ChemoTech kan meddela att bolagets D-EEPC Project för smärtbehandling för patienter som lider av metastaser i ryggraden har gått vidare till andra omgången av "Horizion 2020" och blivit beviljade ett bidrag på 50 000 EUR för att täcka ansökningskostnaderna för steg 2.Horizion 2020 är Horisont…

Fortsätt läsa

Stämmokommuniké i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Scandinavian ChemoTech AB (publ) höll på tisdagen den 19 mars 2019 en extra bolagsstämma under ordförandeskap av Mohan Frick. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.Beslut om riktad nyemission Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad…

Fortsätt läsa