ChemoTech: Good order flow, slow sales (Västra Hamnen)

Västra Hamnen Corporate Finance has released a research update on Scandinavian ChemoTech following its report for Q1 2019. Orders were impressive while sales were disappointing. On the whole, our valuation range remains intact. · Four IQwave™ units ordered in Q1, a new record · Sales…

Fortsätt läsa

Scandinavian ChemoTech AB komplettera den kvartalsrapport som publicerades den 8 maj

Av förbiseende saknades sammanställningarna över aktiedata respektive förändringar i eget kapital i delårsrapporten, vilken publicerades den 8/5. Komplett rapport bifogas detta meddelande.Denna information publicerade 12 maj 2019 klockan 18.00 Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se För mer information vänligen kontakta: Mohan…

Fortsätt läsa

Rättelse av tidpunkt för offentliggörande av kvartalsrapporten i Scandinavian ChemoTech AB (publ) delårsrapport januari-mars 2019

Scandinavian ChemoTech AB (publ) delårsrapport för perioden januari-mars 2019, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande.Verksamheten i korthet                                                                                           · Bra orderingång med fyra IQwave™ samt återkommande köp av behandlingskit · Nya distributörsavtal slutna i Singapore, Vietnam och Kenya · Uppstart av…

Fortsätt läsa