Johan Franzén lämnar sin tjänst som regionchef på Catena

En förändring sker i Catenas ledning då Johan Franzén, som varit regionchef sedan 2013, har beslutat sig för att lämna bolaget.2020-01-22 kl. 09:00   Johan Franzén avslutar sin tjänst den 1 april 2020 och är kvar i sin nuvarande roll som regionchef för Göteborg och Jönköping…

Fortsätt läsa

Johan Franzén to step down as Regional Manager at Catena

Changes are to be implemented in Catena's management following Johan Franzén's decision to leave the company - Johan has been Regional Manager since 2013.22 January 2020, 9:00 a.m. CET Johan Franzén will be stepping down effective 1 April 2020 and will continue in his current…

Fortsätt läsa

Catena i slutförhandling om nytt automatiserat lager för Coop

Catena AB och Coop Logistik AB är överens om en fortsatt dialog där intentionen är att Catena ska förvärva en fastighet och uppföra ett cirka 105 000 kvm stort automatiserat lager i Eskilstuna kommun.2020-01-10 kl. 08:30   För Catena omfattar avsiktsförklaringen förvärv av del av fastigheten Aspestahult…

Fortsätt läsa