Ledningsförändring på Catena

Catena utser Sofie Bennsten till vice VD och CFO. Sofie efterträder nuvarande vice VD och CFO Peter Andersson som meddelat att han, efter många framgångsrika år, önskar dra ner på sitt engagemang i nuvarande form. Peter kommer fortsatt att vara engagerad i Catena i en…

Fortsätt läsa

Management change at Catena

Catena appoints Sofie Bennsten as Deputy CEO and CFO. Sofie will succeed the current Deputy CEO and CFO, Peter Andersson, who has expressed his desire to reduce his current involvement following many successful years in this position. Peter will continue to be involved in Catena…

Fortsätt läsa

Catenas valberedning inför årsstämman 2020

2019-10-28 kl. 16:00       Catenas årsstämma den 25 april 2019 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Om någon av de fyra största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, ska ordföranden i storleksordning uppmana nästa…

Fortsätt läsa