<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018</title><style> </style> </head> <body><p><strong>Resultatet ökar 46 procent under andra kvartalet</strong></p> <p><strong>1 januari – 30 juni 2018<br /> <br /> </strong></p> <p><strong>• </strong>Nettoomsättningen uppgick till 726,6 (605,6) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Inbjudan till BTS Q2 2018 rapportpresentation och telefonkonferens</title><style> </style> </head> <body><p><br /></p> <p>P R E S S R E L E A S E</p> <p>Stockholm, 7 augusti 2018</p> <p><strong>Inbjudan till BTS Q2 2018 rapportpresentation och telefonkonferens</strong></p> <p>STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma</title><style> </style> </head> <body><p> </p> <p>Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,80 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,40 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 1,40 SEK fastställdes fredagen den 18 maj…

Fortsätt läsa