<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma</title><style> </style> </head> <body><p>Stockholm 15 maj 2019</p> <p>Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,60 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,80 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 1,80 SEK fastställdes fredagen…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari–31 mars 2019</title><style> </style> </head> <body><p>Intäkterna ökar 15 procent och EBITA 46 procent</p> <ul><li>Nettoomsättningen uppgick till 376 (299) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 15 procent.</li><li>Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 46 procent till 30 (20) MSEK.</li><li>Resultatet före…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>BTS Group AB:s årsredovisning för 2018 tillgänglig på hemsidan</title><style> </style> </head> <body><p>PRESS RELEASE</p> <p>Stockholm, 24 april 2019<br /> <strong> </strong><strong> </strong><br />STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har i dag gjort årsredovisningen för 2018 tillgänglig på bolagets hemsida.</p> <p>Länk…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Kallelse till årsstämma i BTS Group AB (publ) </title><style> </style> </head> <body><p>PRESS RELEASE</p> <p>Stockholm, 15 april 2019</p> <p><strong>Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 klockan 14.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34, 5tr, Stockholm.</strong></p> <p>Aktieägare…

Fortsätt läsa