BTS: Fortsatt marginalexpansion – Penser

"Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 553 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 12%, den organiska tillväxten i kvartalet uppgick till 5% Y/Y. EBITA i kvartalet uppgick till 89 mkr vilket motsvarar en marginal om 16,1% att jämföra med 15,4% 2018. På helåret uppgick EBITA-marginalen till…

Fortsätt läsa

Penser Access: BTS Group – Fortsatt marginalexpansion

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 553 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 12%, den organiska tillväxten i kvartalet uppgick till 5% Y/Y. EBITA i kvartalet uppgick till 89 mkr vilket motsvarar en marginal om 16,1% att jämföra med 15,4% 2018. På helåret uppgick EBITA-marginalen till…

Fortsätt läsa

BTS: Turning strategy into action – Introduce

"BTS’ mission is to help companies implement business strategies on a large scale. Its success lies in designing real life business simulations for its clients, the largest companies in the world. The revenue model stems from a development phase, a programme phase and scalable software…

Fortsätt läsa

Lannebo Fonder flaggar ned i BTS

Lannebo Fonder har minskat sitt innehav i konsult- och utbildningsbolaget BTS Group till 7,68 procent av kapitalet och 5,50 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande. Henrik Öhlinhenrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99Nyhetsbyrån Finwire

Fortsätt läsa

BTS Group: Ännu ett rekordkvartal med mersmak – Penser

"BTS rapporterar ännu ett rekordkvartal, vilket utgör bolagets trettonde rekordkvartal i följd. Nettoomsättningen uppgick till 460 (337) mkr, vilket var i linje med vår prognos på 463 mkr. Även rörelseresultatet (EBITA) mötte vår förväntansbild (54 mkr mot väntat 52 mkr). EBITA-marginalen fortsätter att utvecklas positivt…

Fortsätt läsa