<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Kallelse till årsstämma i BTS Group AB (publ) </title><style> </style> </head> <body><p>PRESS RELEASE</p> <p>Stockholm, 15 april 2019</p> <p><strong>Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 klockan 14.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34, 5tr, Stockholm.</strong></p> <p>Aktieägare…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Ökat antal aktier och röster i BTS Group</title><style> </style> </head> <body><p>STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har ökat antalet aktier och röster i bolaget. Ökningen har skett med anledning av den riktade nyemission som offentliggjordes genom…

Fortsätt läsa

Penser Access: BTS Group – Räkna med ännu ett rekordår

BTS redovisar ännu ett rekordkvartal, i linje med bolagets tidigare omvända vinstvarning. Efter en accelererande organisk tillväxt under 2018, avslutades året starkt med en organisk tillväxt på 24% i Q4'18. Den valutajusterade tillväxten uppgick för helåret 2018 till imponerande 26%, där den organiska tillväxten utgjorde…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké1 januari–31 december 2018</title><style> </style> </head> <body><p>Resultatet 2018 ökar 43 procent</p> <p><strong>Helåret 2018</strong><br /><strong>• </strong>Nettoomsättningen uppgick till 1 598,4 (1 242,6) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 26 procent.<br /><strong>• </strong>Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 43 procent till 202,1…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Omvänd vinstvarning Preliminärt resultat före skatt Q4 2018 ökar 55 procent till ca 69 MSEK </title><style> </style> </head> <body><p>STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, redovisar ett preliminärt resultat före skatt på 69 MSEK för fjärde kvartalet…

Fortsätt läsa