Brighter stärker IP-portfölj med 3 nya patent i Sverige och Sydkorea.

Brighters IP-portfölj har utökats med 3 nya patent - två i Sverige och ett i Sydkorea. Patenten avser AI-monitorering av uppkopplad medicinsk utrustning samt "skin patch"-teknik för mätning av olika biomarkörer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Truls Sjöstedt, Styrelseordförande Telefon: +46 729 99 38 60   …

Fortsätt läsa

Brighter offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Det prospekt bolaget tagit fram med anledning av emissionserbjudandet som initialt offentliggjordes den 18 november 2019 och justerades i ett pressmeddelande idag har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida. I prospektet står det att handel med BTA inleds…

Fortsätt läsa

Förändringar av emissionserbjudandet

Med utgångspunkt i Aktiemarknadsnämndens utlåtande tidigare idag har Brighter efter ytterligare diskussioner med berörda parter nu valt att följa den formella rekommendationen och därför organisera publik handel med teckningsrätter i samband med den nu aktuella företrädesemissionen. Det innebär att Brighter nu kommer att justera det…

Fortsätt läsa

Brighters pågående emission kräver inget förhandsgodkännande

Med anledning av medias kommentarer till Brighters pressmeddelande tidigare i kväll den 11 december 2019 där bolaget kommenterar Aktiemarknadsnämndens uttalande om den pågående företrädesemissionen utan organiserad handel av teckningsrätter, vill bolaget göra följande klarläggande: Kommentarernas rubricering är gravt missvisande, felaktiga och kan tolkas som om…

Fortsätt läsa

Aktiemarknadsnämnden uttalar att avsaknaden av organiserad handel med teckningsrätter kräver ett förhandsgodkännande

Aktiemarknadsnämnden har idag uttalat sig om Brighters företrädesemission utan organiserad handel med teckningsrätter som offentliggjordes den 18 november 2019 ("Förmånsemissionen") och uttalar att en företrädesemission som innebär en avsaknad av organiserad handel med teckningsrätter kräver ett förhandsgodkännande av Aktiemarknadsnämnden. Styrelsen i Brighter har med förvåning…

Fortsätt läsa