Brighters emission tecknad till 99,54 procent – bolaget tillförs 191 MSEK

Utfallet i Brighters företrädesemission som offentliggjordes den 18 november 2019 har nu fastställts. Teckningsgraden uppgår till 99,54% av de erbjudna aktierna, vilket tillför bolaget cirka 191 miljoner kronor. Emissionskostnaderna uppgår till enbart cirka 1 miljoner kronor, motsvarande cirka 0,5% av emissionslikviden. -  Brighter har framgångsrikt…

Fortsätt läsa

Deltagande i Brighters emission – sista teckningsdag

Sista dagen för att omvandla teckningsrätter till aktier är 10 januari 2020. Vissa banker och fondkommissionärer kan kräva att det finns likvida medel på aktuellt konto före detta datum för att det ska vara möjligt att genomföra transaktionen. Du behöver även meddela din bank att…

Fortsätt läsa

Deltagande i Brighters emission.

Brighter offentliggjorde den 18 november ett emissionserbjudande för att accelerera kommersialiseringen av Actiste Diabetes Management as a Service. Överteckning är inte möjligt - den enda möjligheten att delta i emissionen är att som aktieägare per avstämningsdagen ha blivit tilldelad teckningsrätter, eller att köpa teckningsrätter i…

Fortsätt läsa