Brighters valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2019 har Brighters valberedning inför årsstämman 2020 nu utsetts. Valberedningen utgörs av Truls Sjöstedt, i egenskap av styrelseordförande i Brighter, Dennis Westermark, som valberedningens ordförande, samt Niclas Stenberg. Dennis Westermark och Niclas Stenberg har utsetts till…

Fortsätt läsa

Sista dag för handel med BTA i Brighter AB.

Emissionen som Brighter offentliggjorde den 18 november 2019 har nu registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med Brighter BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 6 februari 2020. Stoppdag/Omvandling sker den 10 februari 2020 och de nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto den 12…

Fortsätt läsa

Brighter tillträder förvärvet av Nectarine Health

Brighter AB (publ) har idag slutfört det tidigare offentliggjorda förvärvet av Nectarine Health, ett svenskt innovationsbolag som utvecklar AI-vårdlösningar inom äldrevård och omsorg. Affären avslutas genom en nyemission där Brighter emitterar och tilldelar 2 266 682 aktier till en kurs om 5,72 kronor. Genom emissionen ökar…

Fortsätt läsa

Brighter slutför förvärv av Nectarine Health

Styrelsen för Brighter AB (publ) meddelar att man slutför förvärvet av tillgångarna i Nectarine Health (formellt Noomi AB). Förvärvet beräknas genomföras 31 januari 2020 och sker genom en apportemission. Transaktionen inkluderar samtliga immateriella rättigheter, kundrelationer, utvecklingsorganisation, varulager, personal samt övriga tillgångar. Investerare i Nectarine Health…

Fortsätt läsa