Henrik Norström har utsetts till ny VD för Brighter AB.

Styrelsen i Brighter AB har vid ett konstituerande styrelsemöte idag utsett Henrik Norström till ny verkställande direktör för bolaget. Truls Sjöstedt, Brighters grundare och före detta verkställande direktör, valdes under dagens årsstämma in i styrelsen som arbetande styrelseordförande. - I och med färdigställandet av vårt…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämman i Brighter AB.

Vid årsstämman i Brighter AB (publ) den 9 maj 2019 fattades i huvudsak följande beslut: Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslutade om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda…

Fortsätt läsa

Ny plats för årsstämma 2019.

Med anledning av stort intresse att närvara vid Brighters årsstämma 2019 har bolaget ändrat plats för årsstämman den 9 maj 2019. Brighters årsstämma 2019 kommer att äga rum torsdagen den 9 maj kl. 10:00 hos Helio, Kistagången 12, möteslokal "In Five". För ytterligare information, vänligen…

Fortsätt läsa

Brighter publicerar årsredovisning för 2018.

Brighter meddelar härmed att årsredovisning för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida https://brighter.se/. Årsredovisningen finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ann Zetterberg, CFO Telefon: +46 708 37 21 23  E-post: ann.zetterberg@brighter.se Om Brighter AB Brighter är ett svenskgrundat…

Fortsätt läsa

Brighter har vunnit Swecare Rising Star Award 2019.

I samband med Swecares stora årsmöte och årskonferens idag den 25 april 2019 korades Brighter till vinnare i Swecare Rising Star Award 2019. - Vi är oerhört glada över utmärkelsen och ser fram emot att fortsätta sprida svensk innovation ut i världen tillsammans med Swecare,…

Fortsätt läsa