Brighter genomför riktad emission om 5 MSEK.

Styrelsen i Brighter har med bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2019 beslutat om nyemissionen om totalt 5 MSEK kommer ske genom kontant inbetalning. Erhållet kontantbelopp kommer sedan att nyttjas till fullo för att amortera tidigare lån från dessa långivare. Syftet med emissionen och skälet…

Fortsätt läsa

Brighter carries out a directed share issue of SEK 5 M.

Brighter's Board of Directors has, with authorization from the Annual General Meeting on May 9, 2019, decided on a directed issue. The share issue totalling SEK 5 million will be made through cash payment and the cash amount received will then be fully utilized to…

Fortsätt läsa

Första dagen för handel med BRIG TO5.

Idag är första dagen för handel med de vederlagsfria teckningsoptioner som bolaget nyligen delade ut till Brighters aktieägare (BRIG TO5). Inlösenpriset har fastställts till 10,56 SEK. 1 teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie i Brighter AB. Optionsinnehavare kan utnyttja sin rätt att konvertera…

Fortsätt läsa