<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Första kvartalet 2019</title><style> </style> </head> <body><p><br /></p> <p><b>Återigen förbättrat resultat jämfört med föregående år</b></p> <p><strong><br /> </strong></p> <p><b>Första kvartalet 2019</b></p> <p>·Nettoomsättningen uppgick till 6 874 Mkr (6 978), en minskning med 1 procent.</p> <p>·Operativt rörelseresultat uppgick till <br /> 238 Mkr (218),…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Press- och analytikermöte</title><style> </style> </head> <body><p><br /></p> <p>Måndagen den 29 april 2019 publiceras Bilias delårsrapport för första kvartalet 2019. Samma dag arrangerar Bilia press- och analytikermöten, där CEO Per Avander och CFO Kristina Franzén presenterar rapporten och svarar på frågor.</p> <p>Det blir…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Kommuniké från Bilias årsstämma 2019</title><style> </style> </head> <body><p><strong><br />Bilia AB:s årsstämma hölls måndagen den 8 april 2019, i Stockholm.<br /> <br /> </strong></p> <p><b><b>Fastställande av balans- och resultaträkning</b></b></p> <p>Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.</p> <p><b><b>Utdelning</b></b></p> <p>Aktieägarna…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Bilias årsredovisning 2018 på hemsidan</title><style> </style> </head> <body><p><br /></p> <p>Inom Bilia är hållbarhet en viktig målsättning. Bilias årsredovisning för 2018 finns därför tillgänglig i digital form på Bilias hemsida <a href="https://www.globenewswire.com/Tracker?data=SUb6vh1A8aajovn8bo1FDqEepQD1X0GTkFRE13mxNlgnZmd49EonvV0x28gM8R3cDmsA9KswkMiuaJvkn04K8w==" rel="nofollow" target="_blank"><u>www.bilia.com</u></a>.<br /> Om Du önskar erhålla en tryckt version av…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Kallelse till årsstämma i Bilia AB </title><style> </style> </head> <body><p><br /></p> <p><strong>Aktieägarna i Bilia AB (publ), org.nr. 556112-5690, kallas till årsstämma måndagen den 8 april 2019, klockan 14.00, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Stämmolokalen öppnar klockan 13.00. </strong></p> <p><strong>Rätt till deltagande</strong></p>…

Fortsätt läsa