NEVI uppdaterar avseende innehaven MOBA och GOGO

2019-11-19 NEVIs innehav M.O.B.A. Network AB har erhållit villkorat godkännande för notering på Nasdaq med preliminär första dag för handel 12 december 2019. NEVI äger idag 486 037 stycken aktier vilket efter genomförd emission kommer motsvarar omkring 29 %. Läs mer på www.wearemoba.com GOGO Lead…

Fortsätt läsa

Publicering av Emissionsmemorandum

PRESSMEDDELANDE EURIS: Publicering av Emissionsmemorandum IDEON, Lund: Bolagets styrelse har upprättat ett emissionsmemorandum daterat den 15 november 2019. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 22 november 2019 kommer att få ett emissionsmemorandum.Emissionsmemorandumet finns tillgängligt på: -…

Fortsätt läsa