Appspotr rapporterar en rörelseförlust på 6,0 miljoner kronor i fjärde kvartalet

Mjukvarubolaget Appspotr rapporterar en rörelseförlust på 6,0 miljoner kronor i fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret, februari till april 2019. Bolaget redovisar inga jämförelsetal på koncernnivå. Nettoomsättningen uppgick till 2,1 miljoner kronor.Rörelseresultatet blev -6,0 miljoner kronor. Resultatet före skatt var -6,2 miljoner kronor. Resultatet efter…

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké

Räkenskapsåret 1 Maj 2018 - 30 April 2019, fjärde kvartalet 1 februari 2019 - 30 April 2019Sammanfattning av Appspotrkoncernen för verksamhetsåret 20180501-20190430 Det upprättades inte en koncernredovisning för föregående verksamhetsår. Koncernen förvärvade i Oktober 2018 100 % av aktierna i Appsales Sweden AB. Appsales resultat…

Fortsätt läsa

Appspotr har utsett sin valberedning

Mjukvarubolaget Appspotr har utsett sin valberedning inför årsstämman den 30 september. Det framgår av ett pressmeddelande.Valberedningen består av:* Dave Wu som representant för Novel Unicorn* Carsten Sparr som representant för HPC Sales Sweden* Peter Wendel som representant för Ekapaif och Nordic Capsek Ventures* Arne Nilsson…

Fortsätt läsa

Valberedning inför Appspotrs årsstämma utsedd

Valberedningen består av: · Dave Wu som representant för Novel Unicorn. · Carsten Sparr som representant för HPC Sales Sweden AB. · Peter Wendel som representant för EKAPAIF AB och Nordic Capsek Ventures AB. · Arne Nilsson som representant för Starbright bolagen. Årsstämman kommer att…

Fortsätt läsa

Appspotr påbörjar nedstängning av version 2.0

Imorgon, fredag den 10 maj, stänger Appspotr ner möjligheten för nya användare att registrera sig i den nuvarande publika version 2.0 av Appspotr på www.appspotr.com. Gamla användare kommer fortsatt kunna logga in och använda tjänsten. Åtgärden är en del i förberedelserna för lanseringen av version…

Fortsätt läsa