Ambia Trading genomför riktad nyemission på 12 miljoner kronor

Handelsföretaget Ambia Trading har beslutat att genomföra en riktad nyemission på 2,4 miljoner aktier till teckningskursen 5 kronor per aktie. Bolaget tillförs 12,0 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till högst 100 000 kronor. Emissionslikviden betalas kontant. Det framgår av ett pressmeddelande. Styrelsen utnyttjar…

Fortsätt läsa

Nyemission för ökad flexibilitet och goda synergieffekter

Ambia Trading Group AB genomför efter styrelsebeslut idag en riktad nyemission. Syftet är främst att säkerställa en fortsatt finansiell flexibilitet för fortsatt tillväxt. Samtidigt ger det möjlighet till att satsa på nyligen gjorda förvärv och stärka synergieffekterna mellan Ambias olika verksamheter som långsiktigt ska leda…

Fortsätt läsa

Rättelse: Felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande "Kompletterade information om Ambia Trading Group ABs förvärv…"

MAR-klassificeringen har tagits bort i den här korrigerade versionen av tidigare publicerade pressmeddelande. Rättelsen lämnades för offentliggörande den 30 januari kl 12:45. Den del av Teknikmagasinets verksamhet som efter hyresförhandlingar förväntas ingå i förvärvet omsatte 500 msek under räkenskapsåret 2019. Denna siffra inkluderar den fysiska butiksverksamheten…

Fortsätt läsa

Ambia Trading förvärvar Teknikmagasinet (uppdatering)

(Lägger till sista stycket)Handelsföretaget Ambia Trading förvärvar huvuddelen av rörelsen i Teknikmagasinet som försattes i konkurs i mitten av januari. Ambia betalar 41 miljoner kronor och finansierar affären genom lån. Tillträde sker den 10 februari, enligt ett pressmeddelande.Affären omfattar lager och inventarier, aktierna i det…

Fortsätt läsa