Bokslutskommuniké 2019

AIK Fotboll AB publicerar idag (2020-02-18) bokslutskommunikén för 2019.Oktober - December 2019 · Rörelsens intäkter minskade med 21,3 MSEK från  46,1 MSEK föregående år till 24,8 MSEK i år. Minskningen beror på minskad försäljning Match och event med 10,7 MSEK, Sponsring och reklam  med 3,3…

Fortsätt läsa

AIK Fotboll AB ändrar publiceringsdag för årsredovisningen och bokslutskommunikén 2019

AIK Fotboll AB ändrar publiceringsdag för årsredovisningen och boksluts-kommunikén 2019 till tisdagen den 18 februari 2020.För mer information, kontakta: Håkan Strandlund, tillförordnad VD AIK Fotboll Mobil: 070 - 431 12 61 E-post: hakan.strandlund@aikfotboll.se Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020,…

Fortsätt läsa