Nomineringskommitté i AIK Fotboll AB, motiverade yttrande

Nomineringskommitté i AIK Fotboll AB (publ), org. nr 556520-1190, motiverade yttrande.Bakgrund AIK Fotboll AB (AFAB) bildades runt millennieskiftet av AIK och övertogs av AIK Fotbollsförening (FF) 2003. Genom åren har AIK:are vid flera tillfällen erbjudits att köpa aktier i AFAB och drygt 100 miljoner kronor…

Fortsätt läsa

Nomineringskommitténs förslag till styrelse

Nomineringskommittén lämnar härmed sitt förslag till den ordinarie bolagsstämman i AIK Fotboll AB (Bolaget) som äger rum tisdagen den 10 mars 2020. Utgångspunkten för kommitténs arbete har varit Svensk kod för bolagsstyrning. Under arbetets gång har förutom huvudägaren även större minoritetsägare vidtalats.Val av ordförande vid…

Fortsätt läsa

AIK Fotboll AB: Årsredovisning 2019

AIK Fotboll AB publicerar idag (2020-02-18) årsredovisningen för 2019.Från och med idag finns AIK Fotboll AB:s årsredovisning för 2019 tillgänglig på Bolagets hemsida, aikfotboll.se. Den finns också som bifogad pdf-fil på denna sida. För mer information, kontakta: Håkan Strandlund, Tillförordnad VD och ekonomichef Mobil: 070…

Fortsätt läsa

AIK Fotboll tappar intäkter och ökar förlusten i fjärde kvartalet

AIK Fotboll redovisar lägre intäkter och ökad förlust i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen sjönk med 46,2 procent till 24,8 miljoner kronor (46,1).Rörelseresultatet blev -16,7 miljoner kronor (-4,2). Resultatet före skatt var -16,6 miljoner kronor (-4,2). Resultatet efter skatt blev…

Fortsätt läsa