FrontOffice 15 frågor-intervju transkriberad till text

2017-12-10

FrontOffice 15 frågor-intervju i textversion

FrontOffice 15 frågor-intervju som släpptes den 29 november 2017 har transkriberats. Den och våra andra intervjuer finns att beskåda på https://stockaboo.com/intervjuer.


Sammanfattning

Vi träffade Johan Lund i egenskap av VD för FrontOffice och ställde Stockaboo–användarnas frågor till honom. Vi fick bland annat veta vad pengarna i emissionen ska användas till och att FrontOffice ska investera i Quickbit. (Se även vår intervju med Reinhold Konnander, VD i Quickbit på https://stockaboo.com/intervjuer eller läs den på https://stockaboo.com/blogg/15-fragor-med-quickbit-transkriberad-till-text) Johan Lund berättade också om sina planer på att ha en investeringsverksamhet med tillgång till 2-300 miljoner kronor.

Intervjun i sin helhet

STOCKABOO: Johan Lund, VD i FrontOffice, välkommen!

JOHAN LUND, FRONTOFFICE: Tack!

STOCKABOO: Vi har med 15 frågor som vanligt, vi behöver inte ha någon större introduktion tror jag. Våra användare är bekanta med dig och bolaget nu, så vi kör hårt på en gång!

LUND: Shoot!

STOCKABOO: Vad är det tänkt att pengarna i emissionen ska användas till?

LUND: Ja, nämen vi är ju ett investmentbolag, så naturligt är att vi ska göra fler och större investeringar. Vårt bolagstänk funkar, vi tjänar jättefina pengar… eller gör jättefina pengar, jättefina vinster. Så att det är det här vi ska använda pengarna till: göra större vinster och kunna göra större utdelningar.

STOCKABOO: Vad har ni för plan för att fylla emissionen? Det är låg kurs, det är låg omsättning och det gör att det känns osannolikt att ni kommer att lyckas fylla hela emissionen plus eventuell överteckning.

LUND: Ja, det här är ju någonting vi brottas med; det här är ju väldigt speciellt. Vi har… Vi visar på att vi gör en fantastisk Q3-rapport här med 6,7 miljoner i vinst och det borde ju vara… det borde inte vara så svårt att fullteckna den här, men eftersom det har varit så pass dålig handel så måste vi försöka se till att det blir fulltecknat: och ett är att vi går ut med att vi tar in garanter, så klart och två att vi verkligen jobbar med marknadsföring inför det här, att se till att marknaden förstår att vi finns och existerar och framförallt vad vi gör för något. Vi tjänar pengar, vi tjänar jättefina pengar, men det är få som vet om det.

STOCKABOO: Varför läggs priset på teckningsoptionerna på 3 kr, ungefär som nuvarande kurs? Tror ni inte att kursen kommer stå högre, så att optionen kunde ha kostat mer?

LUND: (Skrattar) Jo, definitivt! Men det har blivit någon misskommunikation här därför att strike price är fyra, inte tre.

STOCKABOO: Ah, ok.

LUND: Annars hade det blivit fel.

STOCKABOO: Jag förstår. Vad är tanken med att köra utan företrädesrätt? Är det för att få in flera ägare och på så sätt hoppas få en högre omsättning i aktien?

LUND: Ja men det är ju… så ser det ut. Ja menar om man tittar på: hur ser ägandet ut just nu? Jo det är… Jag sitter på en stor stake (eng. insats), Stockaboo äger ju halva bolaget (skrattar), så att vad vi behöver, det är ju fler aktieägare. De som äger aktier i FrontOffice i dag sitter och håller i dem, de väntar på utdelningar, de väntar på fler fina Q-rapporter och vi behöver spridning. Vi behöver fler aktieägare. Vi måste se till att aktien handlas: en fungerande float.

STOCKABOO: Om Quickbits emission blir övertecknad, får inte FrontOffice några aktier då?

LUND: Nej, det är… så funkar det. Det funkar ju så att om den blir övertecknad så får du som garant inte några aktier. Och det är därför vi i dag kan säga att vi tycker det är så pass spännande att vi går in och kommer att köpa aktier i Quickbit.

STOCKABOO: Mhm, där ser man!

LUND: Spontan reaktion?

STOCKABOO: Ja, det var ju positivt. Det är ju väldigt mycket hype kring Quickbit. Vi har ju rätt mycket diskussion om det bolaget på Stockaboo till exempel.

LUND: Kul! Så, så ser det ut. Det kommer att komma en pressrelease om det här samtidigt.

STOCKABOO: Okej. Det finns säkert flera bra case att gå in i, men ert kapital är begränsat. Hur ser du på det för framtiden? Partnerskap med större investerare, ytterligare nyemissioner, ta in pengar till ett del- eller helägt investmentbolag, någon annan lösning, eller räknar du med att det ska skapas tillräckligt med resurser i finansieringsverksamheten för de nya investeringarna?

LUND: Det är helt rätt. Jag menar flaskhalsen i det här bolaget är ju tillgången på kapital. Så att vi fyller på kassan nu. Det här är ju för att kunna göra fler affärer, självklart! Och det här kommer vi fortsätta göra, vi kommer fortsätta ta in pengar. Men, jag pratade om det tidigare: jag vill starta en egen turnaround-fond med omsättningen 2-300 miljoner som start, så att där är min målsättning. Det vill jag göra. Där ska vara en kreditlina till FrontOffices affärer framöver.

STOCKABOO: Okej. Hur fortlöper arbetet med The Great Wild och deras noteringsprocess?

LUND: Jo, det fortlöper. Det är ju ett extremt spännande bolag. Jag har läst mycket här på forumet att folk tycker att det är hög risk och det har varit olika tankar kring detta. Jo, men det klart, det klart att det är en hög risk, men även en hög uppsida, och är man inte inne i jaktvärlden så känns det som väldigt nischat, men jakt är stort och jakt blir bara större och större. Är man inne i jaktvärlden så har man stött på The Great Wild och man har sett vår kapitalanskaffning. Det här kommer bli… nej, det är väldigt spännande! Exakt när det kommer att noteras det är ju upp till styrelsen, men från FrontOffices sida så är det ju, det är klart att det är kul att kunna ha en stämpel på att vi har gjort en bra investering.

STOCKABOO: Kommer ert kvarvarande innehav att delas ut till aktieägarna i samband med noteringen eller kommer ni att behålla delar eller hela innehavet?

LUND: Nej, det får vi ju se då, men är det.. .blir det en riktig raket så tänker vi inte bara dela ut för utdelandets skull, utan vi ska ju se till att göra den bästa möjliga affären vi bara kan, sedan kan vi dela ut.

STOCKABOO: Men det är målet i slutändan i alla fall?

LUND: Ja, definitivt!

STOCKABOO: I er Q1-rapport, där står det att ni tänker öka antalet anställda, men mellan Q2 och Q3 verkar flera ha slutat, särskilt kvinnor. Hur ser du på personalomsättningen?

LUND: Ja, den känns ju väldigt missvisande med tanke på att… visst, det har slutat tre kvinnor, men även kommit till nya, så att, ja, vi har existerat i fem år. Det klart att ibland så slutar människor, inga konstigheter. Finns det ambition att växa, som bolag? Ja, definitivt! Självklart! Men det ska sägas det att det här bolaget tjänar ju mest pengar under dåliga tider, när Sverige går dåligt tjänar SveRek pengar, så är det. Och det går väldigt bra för Sverige fortfarande, så att det är tyvärr då om man tänker för SveReks skull, så har det gått lite för bra för Sverige. Nu ser vi att det börjar hända saker, så att, ja! Där är vi, självklart ska vi växa. Inget snack!

STOCKABOO: Japp. Strategin med SveRek förefaller vara motsägelsefull. I Q1-rapporten står det ”FrontOffice har för avsikt att rekrytera nya medarbetare för att väsentligt öka mängden debiterbara timmar.”, men i videobloggen för delårsrapporten Q3 sägs att ”det primära för SveRek är att ge FrontOffice mer och mer case”. Nu när konjunkturen verkar vara på väg att vända,precis som du var inne på, skulle det inte vara logiskt att expandera SveRek redan nu, kanske även med lokalkontor i Göteborg och Malmö, så man kan stå väl rustad inför ett mer kargt noteringsklimat?

LUND: Ja, nämen det här är viktigt. Det är inte motsägelsefullt, därför att ett är att en expansion av SveRek som jag svarade på tidigare, ja men det ska vi göra, men vi ska inte expandera på bekostnad utav vinst, för just nu är det inte tillräckligt många case för att det ska bära sig att expandera på det sättet. Men sedan är det så, det ska vi veta att, var tjänar vi de stora pengarna i FrontOffice? Jo, det är i investeringsverksamheten. Därför är det ju väldigt fint att både och… att SveRek kan växa, täcka sina egna kostnader, göra en liten trevlig vinst, men samtidigt kunna ge fina guldkorn till FrontOffices investeringsverksamhet. Det där är… så är hela plattformen tänkt.

STOCKABOO: Är FTCS on track för lansering i december? Finns det andra nyheter, positiva eller negativa, om utvecklingen i FTCS?

LUND: Jag kan säga såhär, utan att säga för mycket, att det är ju extremt spännande. Det här är ju verkligen… vi har haft möjligheten att investera i någonting som varit i extremt rätt tid och till en, ja det får vi ju se framöver om det var till en rätt peng, men ändå till överkomlig peng. Om de hinner lanseras i december, det vet jag inte. Det får vi se, men, nej det känns väldigt… nej, det är spännande! Det och Quickbit kommer bli någonting stort!

STOCKABOO: Finns det något fortsatt samarbete med Gyllenhammar?

LUND: Formellt: nej, det gör det inte. Vi har inget gemensamt investmentbolag, däremot så har vi en bra relation, så får man tolka vad man vill av det.

STOCKABOO: Okej.

LUND: Ja.

STOCKABOO: Vad förväntar sig FrontOffice för avkastning på innehavet i Stockaboo?

LUND: Låg, väldigt låg. Det där är ju en nedåtgående trend, som vi måste stötta genom en rekonstruktion.

STOCKABOO: (skrattar)

LUND: Nej, självklart, det här är ju jättekul! Stort tack att få vara med här på den här resan. Så att jag känner att det här kommer bli jättebra. Vad tycker du själv?

STOCKABOO: (skrattar) Ja, jag tror ju att ni kommer att tjäna enormt mycket pengar på Stockaboo i längden…

LUND: Det är så?

STOCKABOO: …så varsågod!

LUND: Tack!

STOCKABOO: I den förra intervjun pratade du om att ni skulle ha rätt investerare till rätt projekt och att du skulle återkomma till det i nästa intervju. Du nämnde även att det skulle finnas pengar för FrontOffice att tjäna. Kan du berätta mer om det nu? Vi har ännu inte sett att FrontOffice har agerat förmedlare av affärer och tjänat pengar på detta.

LUND: Mm, jo definitivt har FrontOffice genererat affärer! Abelco, affärerna till Abelco kom ju via SveRek och Front, så är det. Och tanken i förra intervjun där, att fortsätta förmedla uppdrag och sedan så skära emellan en liten bit och på så sätt tjäna pengar: varför ska vi göra det? Om vi har möjligheten att finansiera och ta hand om de här casen själva, de här guldkornen som vaskas fram utav SveRek, det är ju klart att vi som bolag ska tjäna de här pengarna, ingen annan. Så, om vi kan så kommer vi att tjäna de här pengarna själva. Är det jättestora affärer, då kommer vi behöva göra partnerskap, så klart, men mindre affärer, upp till, vad vet jag? 20-30 miljoner kronor i investering, då tar vi dem själva.

STOCKABOO: Ni har ju haft extrastämma nu, angående bland annat teckningsoptioner och emissionen här. Det blev lite förändringar. Berätta!

LUND: Ja, det blev det ju och det är… den stora förändringen är ju, eller enda förändringen är ju att, i stället för att försöka hinna med och pressa in emissionen nu fram till jul, så har vi… tog vi beslutet att flytta på den, så att vi genomför den i januari till februari i stället. Och förhoppningsvis blir det här väldigt väldigt bra, i stället för att kriga med och försöka synas bland väldigt många andra bolag, så kommer vi att vara få bolag som tar in pengar just under den här perioden. Så, nej, jag tror att det blir bra. Vad tror du själv?

STOCKABOO: Ja, vi har ju sett på Stockaboo som diskussionerna har gått, i och med att vi har det här garantåtagandet också…

LUND: Just det.

STOCKABOO: …det är ju flera stycken som har jamen, skulle gärna vilja ha lite mer info kanske, få ett memorandum och… ja, mer information innan man faktiskt beslutar sig för att vara garant eller sedan för att gå in och ja, köpa fler aktier i emissionen, så att jag tror att folk kommer uppskatta det.

LUND: Ja. Bra.

STOCKABOO: Då var det allt för den här gången. Tack så mycket!

LUND: Tackar, tackar!

Har intervjun väckt ditt intresse för FrontOffice? Se denna och andra intervjuer på https://stockaboo.com/intervjuer och diskutera bolaget vidare på chat.stockaboo.com!