Quickbit 15 frågor-intervju transkriberad till text

2017-10-30

Quickbit 15 frågor-intervju i textversion

Quickbit 15 frågor-intervju som släpptes den 19 oktober 2017 har transkriberats. Den och våra andra intervjuer finns att beskåda på stockaboo.com/intervjuer.


Sammanfattning

Vi träffade Reinhold Konnander i egenskap av VD för Quickbit och ställde Stockabooanvändarnas frågor till honom. Bland det som vi fick veta är att det utöver Bitcoin också kommer att erbjudas handel med Ether (Ethereums valuta) inom kort. En notering är planerad till slutet av detta år eller början av nästa. Fler betalningssätt kommer att implementeras hos Quickbit och han berättade även att Quickbit inte kommer att fungera som en börs, för handel mellan privatpersoner, utan att det är e-handlare som är Quickbits primära kunder. En emission kommer att genomföras och då kommer det att finnas en 12-månadersprognos tillgänglig i memorandumet. Konnander berättar också att han känner sig bekväm med den rådande värderingen på Quickbit. ”Snabbt, enkelt och säkert” är ledord för hur Quickbit arbetar.

Intervjun i sin helhet

STOCKABOO: Ja, Christopher Åberg här, från Stockaboo, och träffar denna gång Quickbits relativt nye VD, Reinhold Konnander. Välkommen.

REINHOLD KONNANDER, QUICKBIT: Hej! Tack, tack.

STOCKABOO: Jag tror att det är många som inte riktigt vet vad Quickbit är. Skulle du kunna börja med att ta en introduktion av bolaget?

KONNANDER: Absolut! Quickbit är ett relativt ungt företag. Vi har existerat i ett år, lite drygt, och vi jobbar med att sälja kryptovaluta. Vi kommer snart börja att köpa och sälja kryptovaluta och i dag så handlar vi främst med en kryptovaluta som heter Bitcoin, som jag tror många av era läsare har kommit i kontakt med. Men vi kommer också erbjuda andra kryptovalutor efter hand och det kan jag berätta mer om sedan under intervjun.

STOCKABOO: Japp, vad bra! Som vanligt så har jag med femton stycken frågor, från våra användare här. Så vi kör igång helt enkelt.

KONNANDER: Vad roligt. Ja!

STOCKABOO: Har ni för avsikt att stödja fler betalningssätt än kortbetalningar vid köp av Bitcoins?

KONNANDER: Absolut! Redan i slutet på oktober, början utav november, så kommer vi att börja titta på SEPA och Swish. Jag kan inte lova att vi kommer vara klara då, men vi kommer i alla fall ha den tekniska ansatsen att vara klara till dess. Sedan i en förlängning så tittar vi också på andra betalningssätt som är populära i Sverige, bland annat som PayPal och Skrill. Vi kommer kontinuerligt utvärdera de betalningsalternativ som finns på marknaden och försöka använda de som verkar vara mest användbara för oss.

STOCKABOO: Andra frågan: Kommer era användare att kunna sälja befintliga Bitcoins till er?

KONNANDER: I dag kan man inte det, men där kan jag säga att slutet av oktober, början av november, då kommer vi öppna upp för just det här. Och det är en viktig tjänst för oss att både kunna köpa och sälja Bitcoin, så vi ser fram emot att våra användare kommer att sälja till oss.

STOCKABOO: Kommer det vara möjligt att köpa eller sälja andra kryptovalutor än Bitcoin eller är det bara Bitcoin som gäller?

KONNANDER: Nej, vi kommer att erbjuda Bitcoin fram till årsskiftet ungefär. Sedan så kommer vi rulla på Ethereum.

STOCKABOO: Okej.

KONNANDER: Och jag gör bedömningen att vi kommer att kunna erbjuda Ethereum före årsskiftet. Jag är ganska säker på det. Och sedan så kommer vi utvärdera andra kryptovalutor, men i dag är det egentligen Bitcoin och Ethereum som vi ser som de som kommer följa oss den första tiden. Sedan så kommer vi naturligtvis att anpassa oss till den efterfrågan som finns från marknaden.

STOCKABOO: Mm, men det är ju de två som är de största i dag så…

KONNANDER: Ja, absolut!

STOCKABOO: Vilka är era inkomstkällor utöver kommissionen ni tar då era användare köper Bitcoins? Utnyttjar ni till exempel bitcoin mining eller liknande för att generera inkomster på månadsbasis?

KONNANDER: Mm, det där är en jättebra fråga. Våra intäkter baseras sig huvudsakligen på transaktionsuppgifter, precis som du säger. Och vi tittar på och diskuterar med miners om samarbeten, men vi är inte där än, utan vi kommer utvärdera det här. Vi kommer att se på hur vi ska hitta bra samarbeten och sedan så kommer vi påbörja den typen utav samarbete, men jag vill inte säga mer i nuläget.

STOCKABOO: Nej… Har näthandlarna som är långt fram i den tekniska utvecklingen, som till exempel Webhallen, visat intresse för er säkerhetslösning för Bitcoins?

KONNANDER: Vi har många som har visat intresse, men det är främst kanske inte sådana som erbjuder hårdvara och saker, produkter, utan mer sådana som erbjuder tjänster som prenumerationer, som spel och som mjukvara, onlinemjukvara och så vidare, så det är där vi just nu för dialog och det är där vi har våra kunder, men det utesluter absolut inte någonting och vi är jätteintresserade av ett samarbete där man accepterar Bitcoin och det blir ju mer och mer accepterat i vårt samhälle.

STOCKABOO: Mm, ok. Har ni för avsikt att användarna ska kunna köpa och sälja Bitcoins sinsemellan, som på en börs, så att ni kan ta ut kommission på varje avslut, samt att näthandlare skulle kunna lösa in Bitcoins de fått i inbetalningar från kunder, genom att antingen sälja direkt till er eller välja att göra ett avslut på marknaden?

KONNANDER: Mm, nej vi kommer inte att fungera som börs. Vi kommer inte att göra det. Däremot så kommer vi att jobba väldigt mycket med e-handlare och det är det som kommer vara vår främsta källa för kunder, så att man går via en e-handlare och vi blir en förmedlare utav betalningsmedel.

STOCKABOO: Ja. Hur fungerar proceduren kring er lagerhållning och inköp av kryptovalutor, som i sin tur säljs till kunder och hur går tankarna kring risken för ett plötsligt värdefall i en kryptovaluta om ni håller ett lager?

KONNANDER: Det där är ju knäckfrågan, verkligen. Det är ju såhär, att vi har en teknisk lösning som jobbar … som baserar sig på en robot, alltså en självlärande robot: ”Machine learning.” Och den ligger och bevakar kurser för inköp och försäljning hela tiden. Sedan ligger vi med ett väldigt litet varulager för att minimera vår valutarisk och det gör att vi totalt sett kan minimera valutarisken och också vara väldigt snabba och lättrörliga, så jag tror inte att man ska överdriva vår valutarisk, utan det är snarare så att vi har de tekniska förutsättningarna för att göra det här på ett snabbt, säkert och enkelt sätt.

STOCKABOO: Mm. Kan du specificera vilka intäktsbringade tjänster ni har nu och vilka som ni planerar för? Du var redan inne på det lite…

KONNANDER: Ja, absolut! Och vad vi erbjuder i dag, det är försäljning utav Bitcoin. Vi upphandlar Bitcoin på börs och erbjuder dem till marknaden på ett snabbt, enkelt och säkert sätt. Vi kommer att erbjuda att köpa Bitcoin från marknaden, från privatpersoner, som då kan sälja och direkt få en inbetalning på sitt VISA- eller MasterCard-kort.

STOCKABOO: Ok, det går på en gång alltså?

KONNANDER: Ja.

STOCKABOO: Vilka är era primära konkurrenter och vad är era styrkor i jämförelse med dessa?

KONNANDER: Mm. Det finns ju många som köper och säljer Bitcoin och det finns börser som gör det här, men våra främsta konkurrenter, det är kanske BitPanda, Coinmama och eToro. Dem ser vi som konkurrenter och det som skiljer oss från de andra, det är just de tre nyckelorden som karaktäriserar vårt företag. Vi gör det här snabbt, vi gör det här enkelt för alla inblandade och vi gör det här säkert och det är den treenigheten som kanske skiljer oss från andra företag i den här branschen.

STOCKABOO: Okej. FTCS, som FrontOffice är storägare i, ser ni dem som en konkurrent eller ett komplement?

KONNANDER: Nej, absolut inte som en konkurrent. Det är en nära samarbetspartner till oss och vi använder till exempel deras antifraud-moduler i vårt system, som är utmärkta verktyg och jag ser framför mig ett nära samarbete under lång tid med FTCS.

STOCKABOO: Kan du motivera Quickbits värdering på 100 miljoner kronor?

KONNANDER: Mm, det är ju såhär att det som ligger framför oss nu, det är flera olika saker. Det första som vi har framför oss, det är att vi kommer att göra en emission inom kort och jag ska berätta lite mera om den senare, men den emissionen kommer att föregås av ett emissionsmemorandum och där kommer vi att redogöra för prognoser och värderingar och  motsvarande, men jag kan säga att jag är väldigt bekväm med den värdering som finns för Quickbit i dag.

STOCKABOO: Okej. Ja, vad har ni för omsättnings- och resultatmål för 2018 respektive 2020?

KONNANDER: Mm, precis som jag berättade för dig så håller vi nu på och tar fram ett emissionsmemorandum och ska göra en emission. Jag vill inte gå händelserna i förväg, men det jag kan säga är att i det memorandumet så kommer man få en 12-månadersprognos, sedan kommer vi fortsätta med det här och vi planerar att genomföra en listning, på därför lämplig marknadsplats, så snart vi kan och det är också det uppdraget jag har från styrelsen att förbereda det och i samband med att vi kommer med ett noteringsmemorandum, så kommer jag också att ge längre prognoser, men jag vill som sagt var inte säga mer om det nu. Däremot så ska jag berätta det att vi kommer med stor säkerhet ha ett hälsosamt överskott och mitt ägardirektiv och styrelsens ägardirektiv, det är att dela ut det överskottet.

STOCKABOO: Okej. Att ni ska noteras, det är ju faktiskt ingenting ni har gått ut med offentligt. Det har ju ryktats om det och folk väntar … förväntar sig det, men, det är ju första gången nu som du säger det offentligt.

KONNANDER: Precis. Det här är första gången vi och någon annan någonsin har pratat om det här och därför är det så roligt att kunna meddela att vi under Q4 eller tidigt under Q1 planerar att lista oss på därför lämplig marknadsplats, så det ser jag fram emot väldigt mycket.

STOCKABOO: Ja, jamen det blir spännande! Har ni redan i dag ett flöde av större kunder eller är det bara enskilda personer?

KONNANDER: Nej, vår affärsidé bygger på ett nära samarbete med e-handlare och det i sin tur innebär att vi i dag har avtal med e-handlare och har kunder. Vi har bra kundgenomflöde och vi ökar vecka till vecka i väldigt, väldigt snabb takt, vilket gör att vi tar emot kunder. Vi har varit försiktiga, vi har smugit i gång och det här har berott på att vi har genomfört väldigt noggranna tester när det gäller kapacitet, tillgänglighet och återställbarhet, så att vi har en väl fungerande tjänst och vi har också testat funktionaliteten väldigt noggrant, men nu har vi genomfört våra belastningstester, vi har genomfört våra användartester och vi har rullat på kunder och börjar få både bra omsättning och bra avkastning.

STOCKABOO: Okej. Den här frågan har du redan svarat på, men när det är rimligt att tro att Quickbit ska noteras?

KONNANDER: Mm, och då är det alltså vår förhoppning att vi klarar av att genomföra det här under slutet av Q4 eller början utav Q1 och jag känner mig trygg i att vi åtminstone i början utav Q1 kommer att klara av det här på ett högkvalitativt sätt.

STOCKABOO: Okej. Sista frågan: Hur får ni tag i Bitcoins? Finns det risk att ni inte får tag i tillräckligt mycket om det skulle gå riktigt bra?

KONNANDER: Mm, också en mycket, mycket spännande fråga tycker jag! I dagsläget är det så att vi får tag på Bitcoin genom handel på börs och det gör att vi har en väldigt stor tillgång till Bitcoin, men det klart att man kunde bli mer kostnadseffektiv ifall man hade ett samarbete med miners och vi tittar ju som sagt på det, men vi har ingenting klart i dagsläget för att jobba med miners, däremot har vi upprättade kontakter och vi har ett samtal med några olika miners, men det är så mycket som jag kan säga i dag.

STOCKABOO: Okej! Det var alla frågor. Har du någonting du vill tillägga?

KONNANDER: Nej, jag vill poängtera att när man först kommer in och tittar på en tjänst som Quickbit, så utvärderar man ju kostnader och det man samtidigt måste utvärdera, det är den valutarisken man tar. Jag tror att både för e-handlare och för användare utav våra tjänster, så är den totala kostnaden för att handla med kryptovaluta betydligt lägre än vad det är hos någon annan. Dock ska vi säga att då väger vi inte bara in själva transaktionskostnaden, utan vi väger också in den riskminimering som vi erbjuder i förhållande till valutarisk exempelvis. Jag tror att vår kundtillströmning i huvudsak kommer att komma från e-handlare. Jag är jättetacksam för varje person som sitter på Internet och vill gå in och handla med oss, men det är därifrån jag tror den stora massan utav kunder kommer att komma.

STOCKABOO: Okej, då är vi nöjda så. Tack så mycket!

KONNANDER: Tack så mycket!

Har intervjun väckt ditt intresse för Quickbit? Se denna och andra intervjuer på stockaboo.com/intervjuer och diskutera bolaget vidare på chat.stockaboo.com!