Användarvillkor

Var vänlig och läs detta användaravtal (”användaravtal”, ”avtal”) noggrant innan du använder https://stockaboo.com (”tjänsten”) som drivs av Stockaboo AB.

Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har åtkomst till eller använder tjänsten.

Genom att besöka eller använda tjänsten godkänner du dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren kan du inte få tillgång till tjänsten.

Uppsägning

Vi har rätt att säga upp eller avbryta tillgång till tjänsten omedelbart, utan förvarning, av vilken anledning som helst, inklusive, men utan begränsning till, att du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i villkoren som till sin natur bör vara undantagna från uppsägning skall vara undantagna från uppsägning, inklusive, men inte enbart, ägande, garantiansvar och ansvarsbegränsningar.

Länkar till andra webbsidor

Vår service kan innehålla länkar till tredjepartswebbsidor eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Stockaboo AB. Stockaboo AB har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis av några tredjepartswebbsidor eller tjänster. Du bekräftar vidare och accepterar att Stockaboo AB inte ska vara ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av, eller i samband med användning av, sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom sådana webbsidor eller tjänster. Vi råder dig att läsa villkoren och sekretesspolicyn för eventuella tredjepartswebbsidor eller tjänster som du besöker.

Friskrivning

Stockaboo AB och dess samarbetspartners och innehållsleverantörer har varken någon möjlighet eller ambition att kontrollera det innehåll som tjänsten fylls med. Varje användare har ett eget ansvar för det denna skriver, läser, länkar till, laddar upp eller på annat sätt presenterar på Stockaboos tjänst. Eventuella beslut om handel som tas baserat på information användaren tillskansat sig via vår tjänst bär Stockaboo AB inget som helst ansvar för. Stockaboo AB och dess samarbetspartners och innehållsleverantörer friskriver sig även helt från ansvar för det resultat som direkt eller indirekt kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av tjänstens innehåll. Stockaboo AB och dess samarbetspartners och innehållsleverantörer har inget ansvar till användaren eller mot annan person som tagit del av tjänsten för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller för någon annan skada som direkt eller indirekt orsakats av innehållet på tjänsten. Stockaboo AB har inget ansvar för material, produkter eller tjänster från samarbetspartners, användare eller leverantörer som presenteras på eller via tjänsten.

Stockaboo AB friskriver sig också från ansvar gällande eventuella lagbrott som begås i vår tjänst. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare förklaring radera innehåll som bryter mot lag eller som vi av någon annan anledning anser vara olämpligt. Exempel på detta kan vara personangrepp, hets mot folkgrupp, förtal, ovårdat språk, marknadsföring av kommersiell tjänst eller inlägg som har som syfte att vilseleda andra användare i syfte att göra egen ekonomisk vinning.

Alla användare av Stockaboos tjänst ansvarar själva och personligen för att ha rättigheter eller annat som krävs för innehållet som användaren postar, laddar upp, länkar eller på annat sätt presenterar.

Tillämplig lag

Dessa villkor skall regleras och tolkas i enlighet med svensk lag, utan hänsyn till dess konflikt med eventuella övriga bestämmelser. Vår oförmåga att hävda en rätt eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte betraktas som ett upphävande av dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte kan verkställas av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst och ersätter alla tidigare avtal som vi kan ha mellan oss angående tjänsten.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att efter eget godtycke, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en väsentlig förändring i villkoren ska äga rum, kommer vi att försöka upplysa om detta minst sju (7) dagar i förväg innan några nya villkor börjar gälla. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget godtycke.

Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda vår tjänst efter det att dessa ändringar träder i kraft, godkänner du att vara bunden av de ändrade villkoren. Om du inte accepterar de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa avtal, vänligen kontakta oss.
info(a)stockaboo.com

Senast uppdaterad 2018-05-19.