Analys av ÅAC Microtec & Clyde Space

Den 29 januari 2018 gick Svenska ÅAC Microtec och Skottska Clyde Space ihop och bildade tillsammans ett företag med ambitionen att ta rollen som ett av de ledande företagen i segmentet små satelliter (1-50 kg). Det kombinerade företaget, kan nu med gemensam kraft betjäna denna växande marknad och efterfrågan efter små satelliter vilket bolaget gör med dokumenterad, testad och tillförlitlig teknisk kvalitet. Genom sammanslagningen överraskade bolagen marknaden och sätter nu en stor press på sina konkurrenter.

Genom sammanslagningen har ÅAC Microtec fått in en otrolig entreprenör med en fantastisk historik som nu får ett ännu större utrymme, men också mer kompetens för att fortsätta utvecklingen av bolaget. Vidare är ÅAC Microtec nu ett bolag som kan visa upp en ägarbild med mycket starka insiderägare.

Med bolagets ledning, historik, kunder och samarbetspartners samt kunnande och målsättning upplever jag att ÅAC Microtec med dotterbolaget Clyde Space tydligt visat att det kommer utnyttja förändringarna i rymdindustrin till sin fördel samt att de kommer bli ett bolag som kommer vara attraktivt för både privata som institutionella investerare. Lägger man där till att bolagets inriktning gällande satelliter som en tjänst (Satellite as a service) där ÅAC Microtec kommer vara delaktiga i hela kedjan, från planering, beställning, produktion och uppskjutning till att slutligen även förmedla datan som laddas ner från satelliterna till slutkunden, så tror jag bolaget kommer bli ytterst konkurrenskraftigt i den nu rådande småsatellit revolutionen. Med denna inriktning har bolaget alltså inte bara ett ben att stå på utan bolaget har nu blivit likt en tusenfoting med flera ben i stora delar av hela marknaden för små satelliter. Att som ägare av ÅAC Microtec även blivit ägare till Clyde Space är enligt mig som att ha vunnit på lotto.

Bear, bull and base case
ÅAC Microtec logo

Läs hela rymdmannens analys av ÅAC Microtec & Clyde Space genom att klicka på pdf-ikonen