Analys av Qiiwi Interactive

Oavsett om vi ser kiwin som en frukt eller en fågel, har den svårt att flyga. Spelutvecklaren Qiiwi från Alingsås lär däremot starta en mycket intressant flygresa på fredag. Kan vara lönsamt att följa med.
Den lilla spelutvecklaren WeAreQiiwiInteractive stängde för en dryg vecka sedan sin emission på 13 miljoner. Många hade upptäckt det intressanta i detta och teckningsgraden blev hela 1 140 %. Varför detta stora intresse? Jo, bolaget har ett spel BackPacker, som precis står inför en större internationell lansering. Utan marknadsföring släpptes det i Sverige strax innan jul 2016 med stor framgång, 150 000 nedladdningar på några månader. Nu finns spelet i bl.a engelsk, tysk , dansk och norsk version och är redo för USA, Tyskland och andra större länder. MAG Interactive är ett svenskt bolag som har haft stor framgång med att marknadsföra spel world-wide. De spel de tar upp i sin portfölj har i samtliga fall blivit stora spel med tillhörande stora intäkter. Det intressanta, är att MAG, efter att sett BackPacker, kontaktade Qiiwi och ville sluta ett avtal om att få ta in BackPacker i sin portfölj. De, med sin långa erfarenhet, såg potentialen. Nu finns ingen garanti för framgång, men med MAG som en kvalitetststämpel, är prognosen väldigt god. Tidsplanen för större släpp av BackPacker är inte offentlig, men det lär nog hända saker inom ett halvår. Det kommer då att vara en trigger som höjer Qiiwis kurs rejält. En annan trigger är att bolaget räknar med att gå med vinst redan nästa år. Att vara med och äga aktier redan nu kan bli mycket lönsamt. Förutom BackPacker har Qiiwi ett antal andra spel, bl.a ett matematikspel för skolor, Den flygande mattan 2. Emissionslikviden kommer att användas i stor utsträckning till att utveckla nya spel, vilket ger flera intäktsströmmar till bolaget.

Man kunde slagit sig till ro med bara BackPacker, men jag tycker det är rätt att parallellt utveckla andra spel och släppa efterhand. Det finns ju inga garantier att detta blir bra, BackPacker kan t ex bli ett misslyckande internationellt och de spel som utvecklas kan också bli fiaskon. Detta är inte alls troligt, utan vi ser nog en bra kursresa framöver.

Tanken med denna nyss avslutade emission var att aktien skulle tas upp till handel på Aktietorget den 30 oktober. Intresset för bolaget är dock så stort att man snabbat upp processen och handel startar redan nu på fredag den 13:e. Emissionskursen var 6:40. Min prognos är att det lär bli svårt att hitta aktier under tian vid handeln. Var och en fattar sina egna investeringsbeslut, men ett köp av Qiiwi på 12-13 kr, ja, under 15 kr för att behålla på lite sikt har stora förutsättningar att bli lönsamt.