Analys av Ambia Trading Group

Ambia Trading Group har ett innehav i Intropris som snart kan få ett stort värde

Ambia Trading Group äger 20 % av Intropris. Dessa har ett antal fysiska butiker samt e-handlar inom jakt, fiske och fritid. Innehavet kom som en följd av kvittning av en skuld som uppkom när Intropris en gång knoppades av från Ambia Trading.

Vad kan 700 000 aktier i Intropris vara värda? Svårt att veta, men kursen har vid tidigare emissioner varit 10:-. Intropris är på väg mot en notering och i samband med detta har en kurs på uppåt 20:- nämnts. Detta skulle innebära att Ambia Tradings 700 000 aktier har ett värde på ungefär 1/3 av Ambias hela börsvärde.

Ett steg mot notering av Intropris tas imorgon då bolaget avhåller stämma. En intressant punkt är ett eventuellt namnbyte. Snart vet vi värderingen pre-money i Intropris och kan sätta ett värde på Ambias 20 %. Förutom dessa 700 000 aktier i Intropris består Ambia av den ordinarie verksamheten som omsätter ca 1 miljard 2018p.

Räknar vi bort Introprisaktierna får vi betala mellan 30 och 35 miljoner för en omsättning på ca 1 miljard. Potential om man kan höja marginalerna. Senaste Q-rapporten visade att detta kan vara på väg. Nye storägaren Peter Gyllenhammar såg troligen detta. Kan vara bra att ta rygg på honom.